Pieniądze Twojej firmy są na dobrym kursie

Poznaj nasz zespół

  Rafał Paluszkiewicz

  / Prezes

  Posiada ogromne doświadczenie w sektorze bankowo-finansowym w Polsce i w Europie. Przez wiele lat pracował jako dealer oraz szef zespołu dealerów korporacyjnych w Calyon Corporate and Investment Bank w Londynie, a także w Banku Pekao S.A. i BGŻ S.A. w Polsce. Ukończył: Szkołę Główną Handlową, CEMS MIM oraz College of Europe.

  Dominik Lipiec

  / Wiceprezes

  Ponad 10 lat doświadczenia w międzynarodowych instytucjach finansowych na różnych stanowiskach. Swoją wiedzę doskonalił jako specjalista w Raiffeisen Banku, Rabobanku, Saxo Banku, HSBC. Jest również współtwórcą portalu globalTRANSFERS - platformy do internetowej wymiany walut.

Informacje

Witryna www.dobrykurs.pl obsługiwana jest przez Waluciarz.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Noakowskiego 12/61, 00-666 Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000386709, NIP: 781-186-42-93, Regon: 301744029, kapitał zakładowy 1.960.785 zł - wpłacony w całości.
Dokumenty

 • July 16, 2019
 • |
 • 7:34 am
 • April 17, 2019
 • |
 • 1:30 pm


Stosujemy Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.