Nawigator FX 28 luty 2017

EURPLN wciąż przebywa w wąskim paśmie wahań tj. 4.30-4.33.  Obecnie para EURPLN na poziomie ok. 4.3175. Dzisiaj wystąpienie Prezydenta D.Trump przed kongresem, jeśli retoryka będzie prowzrostowa do amerykańskiej gospodarki, to zapewne wzmocni to dolara kosztem walut EM.

USDPLN stabilnie na poziomie ok. 4.0775. Rynek oczekuje wystąpienia D.Trumpa, a także wystąpienia przedstawicieli Fed, oba czynniki postrzegane są przez inwestorów jako pro dolarowe. Zatem możliwe jest wybicie się USDPLN  w okolice 4.1000.

GBPPLN stabilnie, na  poziomie ok. 5.07000.

USDCNH stabilnie, na poziomie ok. 6.8700.

Strategie zabezpieczające zerokosztowe (przypadek eksportera) wyceniane bardzo podobnie do wczorajszych poziomów, ewentualne różnie wynikają z niewielkich ruchów kursu spot.

Nawigator FX


Nawigator FX 27 luty 2017

EURPLN stabilnie na poziomie ok. 4.3130. Para EURPLN obecnie znajduje się w fazie konsolidacji i handlowana jest w przedziale 4.30-4.32. W tym tygodniu poznamy finalny odczyt PKB za IVQ, który wyniesie zapewne 2.7% r/r – (bez wpływu na kurs). Ten tydzień jest stosunkowo spokojny, jeśli chodzi o publikacje danych z zagranicy; najbliższe, ważne dane to amerykańskie Payrolls (10 marca), które biorąc pod uwagę możliwą podwyżkę stóp procentowych już w marcu (15 marca), nabierają istotnego znaczenia. Ponadto w tym tygodniu mamy wystąpienie D.Trumpa przed kongresem i liczne wypowiedzi przedstawicieli Fed. Ich „jastrzębi” ton, znacznie przybliży nas do podwyżki już w marcu.

USDPLN stabilnie, na poziomie ok. 4.0710. Para USDPLN, podobnie jak EURPLN, również cechuje się obecnie niską zmiennością, w oczekiwaniu na komentarze amerykańskich polityków i przedstawicieli banku centralnego. Retoryka tych wystąpień powinna wspierać dolara i możliwe jest przebicie oporu 4.0860, a nawet dotarcie do poziomu 4.1000.

GBPPLN niżej, na  poziomie ok. 5.0640.

USDCNH stabilnie, na poziomie ok. 6.8610.

Strategie zabezpieczające zerokosztowe (przypadek eksportera) wyceniane właściwie na poziomach z poprzedniego tygodnia. Na rynku niewielka zmienność, rynek oczekuje wystąpienia prezydenta USA przed kongresem i licznych wystąpień przedstawicieli Fed. Wszytko to powoduje, że premia za ryzyko opcji CALL nadal się utrzymuje, co pomimo niskiej zmienności „trzymać” ceny strategii zabezpieczających. Dalsza część tygodnia może przynieść osłabienie złotego, co zapewne polepszy ceny tych strategii.

Nawigator FX


Nawigator FX 16 luty 2017

EURPLN nieco wyżej, na poziomie ok. 4.3150. Z powodu braku istotnych danych z rynku krajowego złoty poruszał się wczoraj za EURUSD.. Dzisiaj sytuacja powinna przedstawiać podobnie. Jutro poznamy produkcje przemysłową i sprzedaż detaliczna, co powinno określić sentyment do złotego na kolejne dni.

USDPLN nieco niżej, na poziomie ok. 4.0620. Powodem jest lekka korekta na dolarze i powrót ERUUSD powyżej 1.0600. Wczorajsze dane o sprzedaży detalicznej i inflacji zaskakują pozytywnie tzn. są wyższe od oczekiwanych i świadczą o tym, że gospodarka amerykańska ma się dobrze. Wszytko to utrwala nas w przekonaniu, że dolar dalej będzie się umacniał, a obecne odbicie jest jedynie niewielką i krótką korektą. Powyższe dane powinny również zwiększyć prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych juz w marcu, co w rezultacie będzie się przekładało na mocniejszego dolara.

GBPPLN stabilnie, na  poziomie ok. 5.0630. Bardzo dobre dane z rynku pracy UK. Stopa bezrobocia na poziomie 4.8% pozostaje jedną z najniższych od 10 lat.

USDCNH stabilnie, na poziomie ok. 6.8540.

Strategie zabezpieczające zerokosztowe (przypadek eksportera) wyceniane nieco lepiej niż wczoraj, powodem jest nieco wyższy kurs spot.

Nawigator FX


Nawigator FX 15 luty 2017

EURPLN stabilnie na poziomie ok. 4.3000. Wczorajszy odczyt PKB za 4Q16 na poziome 2.7% r/r zaskoczył pozytywnie (oczekiwania rynkowe były na poziomie 2.5% r/r), co poskutkowało umocnieniem EURPLN w okolice 4.3000. Mimo lepszego odczytu, taki poziom jest ciągle poniżej oczekiwań, a piętą achillesową pozostają dalej inwestycje. Wczorajsze wystąpienie prezes Fed, mimo swojej jastrzębiej retoryki nieznacznie wpłynęło na EURPLN i nasza waluta dalej komfortowo pozostaje w paśmie wahań 4.30-4.32. Spodziewane mocne dane z USA mogą popchnąć EURPLN w kierunku 4.3200.

USDPLN wyżej, na poziomie ok. 4.0750. Powodem jest spadek EURUSD do poziomu ok. 1.0550, będący wynikiem wystąpienia prezes Fed, w którym pani prezes podkreśliła, że nie należy zwlekać z podwyżkami stóp. Obawy pani prezes potwierdzają mocne dane z gospodarki amerykańskiej. Wczoraj poznaliśmy m.in. indeks NFIB (indeks koniunktury małych i średnich przedsiębiorstw), który wyniósł 105.9 (najwyższy poziom od 10 lat). Dzisiaj inflacja, sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa. Ze strefy euro zaskoczyły negatywnie: PKB i indeks ZEW odnotowały spadki. Taka sytuacja wspiera mocnego dolara, a także podbija prawd. podwyżki stóp procentowych juz w marcu.

GBPPLN stabilnie, na  poziomie ok. 5.0630. Bardzo dobre dane z rynku pracy UK. Stopa bezrobocia na poziomie 4.8% pozostaje jedną z najniższych od 10 lat.

USDCNH stabilnie, na poziomie ok. 5.0700.

Strategie zabezpieczające zerokosztowe (przypadek eksportera) wyceniane nieco gorzej niż wczoraj (EURPLN i GBPPLN – powód niska zmienność) oprócz USDPLN, której to kurs spot wzrósł z 4.06 do 4.08. Para USDPLN jest obecnie w tendencji wzrostowej, w zawiązku z cyklem zacieśniania polityki pieniężnej, będącej efektem wzrostu gospodarki amerykańskiej. To powoduje, że premia za ryzyko opcji CALL rośnie tym samym poprawiając wycenę strategii zerokosztowych.

Nawigator FX


Nawigator FX 14 luty 2017

EURPLN stabilnie, na poziomie ok. 4.3010. Na rynku niewielka zmienność, EURPLN  porusza się w przedziale 4.30-4.3200. Rynek ewidentnie oczekuje wystąpienia prezes Fed  J.Yellen, podczas którego przedstawi raport dotyczący polityki pieniężnej. Wczoraj poznaliśmy odczyt inflacji  za styczeń, która  przyspieszyła do 1.8% r/r. Przyczyna tego wzrostu są: wzrost cen żywności i podwyżka taryfy za elektryczność. Spodziewana jest stabilizacja inflacji na tych poziomach. Taki poziom inflacji raczej nie zmieni nastawienia rady, którą w tej chwili interesuje odbicie PKB kosztem poziomu realnych stóp procentowych. Dzisiaj również wstępna publikacja PKB, oczekiwany odczyt na poziomie ok 2.5% r/r.

USDPLN wyżej na poziomie ok. 4.0550. Dzisiejsze oczekiwane przemówienie prezes FED, które może rzuci nieco światła na ewentualną podwyżkę stóp procentowych w marcu sprowadziło EURUSD w okolice 1.0600. W tym tygodniu sporo danych makro i możliwa dalsza presja na mocniejszego dolara, a w konsekwencji wyższy USDPLN.

GBPPLN wyżej,  poziomie ok. 5.0550.

USDCNH na poziomie ok. 6.8550. Dzisiaj rano poznaliśmy poziom inflacji, która wyniosła 2.5% r/r vs 2.1 % r/r poprzednio.

Strategie zabezpieczające zerokosztowe (przypadek eksportera) wyceniane lepiej niż poprzednio. Powodem jest nieco wyższy kurs spot, a także niewielki wzrost premii za ryzyko opcji CALL związany z wystąpieniem prezes Fed i ewentualną podwyżką stóp już w marcu.

Nawigator FX


Nawigator FX 13 luty 2017r.

EURPLN stabilnie, na poziomie ok. 4.3020. Po bardzo spokojnym poprzednim tygodniu, ten zapowiada się bardzo interesująco ze względu szereg publikacji makroekonomicznych. W tym tygodniu głównym punktem uwagi będzie przemówienie prezes Fed Janet Yellen (wtorek) i jej ewentualna sugestia odnośnie podwyżki stóp procentowych w marcu. Natomiast jeśli chodzi o dane krajowe zaczynamy już dzisiaj publikacją inflacji CPI (oczek. 1.6 % r/r) saldo obrotów bierzących,  a na koniec tygodnia: sprzedaż detaliczna (7.8% r/r) i produkcja przemysłowa (7.7% r/r). Wszystko to może spowodować, że złoty znajdzie się nieco pod presją sprzedaży i możemy podejść ponownie w okolice 4.3200.

USDPLN stabilnie, na poziomie ok. 4.0730. W tym tygodniu sporo  danych makro z USA, plus przemówienie prezes FED przed kongresem odnośnie polityki stóp procentowych. Ważne dane z USA, które będą miały wpływ na EURUSD i tym samym na USDPLN to: inflacja CPI, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, rozpoczęte budowy domów. Prognozy publikacji danych zapowiadają się solidnie, co powinno doprowadzić do spadku ERUSUD i tym samym do wzrostu USDPLN.

GBPPLN na poziomie ok. 5.0575

USDCNH poziomie ok. 6.8770.

Strategie zabezpieczające zerokosztowe (przypadek eksportera) wyceniane nieco gorzej niż w piątek. Należy jednak być ostrożnym co do tych wycen, ponieważ to dopiero początek tygodnia, a ten zapowiada się pracowicie jeśli chodzi o dane makro, więc jest szansa, że zobaczymy lepsze poziomy to zabezpieczenia swojej ekspozycji eksportowej.

Nawigator FX

 


Nawigator FX 10 luty 2017

EURPLN stabilnie, na poziomie ok. 4.3110. Złoty porusza się obecnie w wąskim paśmie 4.3050-4.3200. Dzisiaj brak istotnych danych makro.

USDPLN nieco wyżej na poziomie ok. 4.0450, za sprawą niższego EURUSD, który obecnie wynosi 1.0650. Dzisiaj również niewiele danych z USA, jedynym wartym uwagi wskaźnikiem jest indeks koniunktury U. Michigan.

GBPPLN stabilnie, na poziomie ok. 5.0550.

USDCNH stabilnie, poziomie ok 6.8660.

Strategie zabezpieczające zerokosztowe (przypadek eksportera) wyceniane właściwie bez zmian. Na rynku panuje niewielka zmienność i jeśli nic negatywnego się nie wydarzy, wartość strategii zerokosztowych powinna spadać.

Nawigator FX


Nawigator FX 9 luty 2017

EURPLN nieco wyżej, na poziomie ok. 4.3150. W swoim komunikacie rada potwierdziła, ze podwyżek stóp procentowych należy spodziewać się dopiero w 2018r. Wskazała, że źródłem wzrostu inflacji są zmiany cen surowców, natomiast ryzyko trwałego przekroczenia przez nią celu NBP w średnim okresie jest niewielkie. Rada jest również przygotowana na tymczasowy spadek realnych stóp procentowych do poziomów ujemnych. Takie podejście rady moim zdaniem będzie miało ograniczony wpływ na EURPLN, a jeśli już to może lekko negatywny. W II pol. roku ruszą projekty unijne, co będzie czynnikiem wspierającym złotego i należy mieć na uwadze. Na złotego w dużej mierze będą działać czynnik zewnętrzne.

USDPLN stabilnie, na poziomie ok. 4.0350. W tym tygodniu niewiele danych makro z USA, co zapewne wpłynie istotnie na zmniejszenie zmienności EURUSD, który powinien przebywać w pasmie 1.0650-1.0750.

GBPPLN nieco wyżej na poziomie ok. 5.0670.

USDCNH poziomie ok 6.8500.

Strategie zabezpieczające zerokosztowe (przypadek eksportera) wyceniane nieco lepiej niż wczoraj. Powodem jest przede wszystkim słabszy złoty wobec: EUR. USD i GBP. EURPLN obecnie znajduje się mniej więcej w środku przedziału 4.30-4.35 i jeśli nic negatywnego po drodze się nie wydarzy to powinniśmy „posiedzieć” na tych poziomach w najbliższych dniach.

Nawigator FX


Nawigator FX 8 luty 2017

EURPLN stabilnie, na poziomie ok. 4.2990. Wczoraj mieliśmy do czynienia z niewielką korektą na EURPLN. Najpierw nasza para spadła do poziomu poniżej 4.2800, by potem osłabić się do poziomu prawie 4.3100. Na spadek kursu naszej waluty wpłynęły słabe dane o produkcji przemysłowej w Niemczech, wzrost niepewności politycznej w strefie euro, a także realizacja zysków przed posiedzeniem RPP. Samo posiedzenie raczej nic nowego nie wniesie, natomiast to jest zawsze dobry „pretekst”, żeby zrealizować nasze zyski (pamietajmy jeszcze niedawno EURPLN był na poziomie 4.5000, potem 4.4000).

USDPLN wyżej, na poziomie ok. 4.0370. Powodem jest mocniejszy dolar i spadek głównej pary walutowej, czyli EURUSD z poziomu 1.0750 do 1.0650.

GBPPLN spadku w okolice 4.96, odzyskał nieco grunt pod nogami i obecnie wynosi ok. 5.0430.

USDCNH poziomie ok 6.8560.

Strategie zabezpieczające zerokosztowe (przypadek eksportera) kwotowane lepiej niż wczoraj. Powodem jest pogorszenie sentymentu wobec EM, spowodowane wzrostem ryzyka politycznego w strefie euro, a także realizacja zysków na złotówce po kilkutygodniowym trendzie umacniającym.

Nawigator FX

 


Nawigator FX 7 stycznia 2017r.

EURPLN stabilnie w okolicach 4.2940. W tygodniu decyzja RPP w sprawie stóp procentowych. Konsensus rynkowy zakłada brak podwyżek i komunikat utrzymany w podobnym do poprzednich tonie, a więc brak podwyżek stóp w 2017 roku.

USDPLN wyżej na poziomie 4.0270. Powodem wzrostu kursu USDPLN jest spadek EURUSD do poziomu 1.0660 i wyprzedaż obligacji Francji w obawie o stabilność polityczną w strefie euro (skandal z udziałem kandydata na prezydenta Francji Francois Fillona, wzrost szans Marine Le Pen). Euro nie pomogła również wypowiedź  prezesa ECB o możliwej konieczności dalszego utrzymania QE lub nawet jego zintensyfikowania w razie potrzeby.

GBPPLN stabilnie, na poziomie ok. 4.9800.

USDCNH  na poziomie ok 6.8350

Strategie zabezpieczające zerokosztowe (przypadek eksportera) nieco niżej, jeśli chodzi o EURPLN i GBPPLN. Osłabienie euro wobec dolara, spowodowało wzrost kursu USDPLN a tym samym uatrakcyjnienie wyceny strategii zerokosztowych denominowanych w tej walucie.

Nawigator FX


Archiwum

ponwtśrczwptsobnie
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
   1234
567891011
12131415161718
262728293031 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       

Kategorie

  • KRS: 0000386709
  • NIP: 781-186-42-93
  • REGON: 301-744-029