Nawigator FX 31 marca 2017

EURPLN nieco niżej, na poziomie ok. 4.2200. Wraz ze słabszym EUR, złoty pozostaje mocny. Dzisiejsza inflacja ze strefy okazała się niższa od oczekiwań, toteż możliwe dalsze umocnienie naszej waluty, następny przystanek to 4.2000. Dzisiaj poznamy wstępne dane o inflacji za marzec.

USDPLN stabilnie, na poziomie ok. 3.9480. Dzisiaj kolejna porcja danych makro z za oceanu ( Chicago PMI, indeks koniunktury Michigan). Spodziewane jest utrzymanie szybkiego wzrostu gospodarki amerykańskiej i dalszy spadek EURUSD, a tym samym wzrost USDPLN.

GBPPLN stabilnie, na  poziomie ok. 4.9200.

USDCNH stabilnie, na poziomie ok. 6.8820.

Strategie zabezpieczające zerokosztowe (przypadek eksportera) wyceniane nieco niżej do wczorajszych poziomów.  Powodem jest niska zmienność i stopniowe umacnianie się PLN. Powoduje to zmniejszanie się premii za ryzyko.

Nawigator FX – Kwotowania 


Nawigator FX 30 marca 2017

EURPLN nieco niżej, na poziomie ok. 4.2270. Złoty bardzo szybko się umacniał w tym tygodniu i obecnie znajduje się na bardzo ważnym poziomie wsparcia w okolicach 4.2250/4.23. Przebicie tego poziomu utoruje drogę na 4.2000. Jednak, aby tak się stało potrzeba wsparcia ze strony danych ze strefy realnej gospodarki.  Rynek obligacji, a także wskaźniki techniczne sugerują wyczerpywanie się popytu na PLN, możliwa jest zatem drobna korekta  na rynku o powrót w okolice 4.25/4.26.

USDPLN nieco wyżej, nie poziomie ok. 3.9360.  Za tym ruchem stoi spadek EURUSD, spowodowane komunikatem ze strony „anonimowych” źródeł w ECB, że rynek zbyt optymistycznie wycenia zwrot ku zacienieniu polityki pieniężnej  przez ECB. Swoistym tego testem będzie jutrzejsza inflacja bazowa ze strefy euro. Wysoki odczyt, to możliwy wzrost EURUSD i spadek USDPLN.

GBPPLN stabilnie, na  poziomie ok. 4.9350.

USDCNH stabilnie, na poziomie ok. 6.8780.

Strategie zabezpieczające zerokosztowe (przypadek eksportera) wyceniane wyżej w stosunku do  do wczorajszych poziomów, oprócz pary EURPLN. Powodem zmian w wycenie jest głównie kurs spot.

 Nawigator FX


Nawigator FX 29 marca 2017

EURPLN niżej, na poziomie ok 4.2400. Prawdopodobieństwo  odłożenia w czasie reformy podatkowej w USA zwiększa się, na czym korzystają waluty krajów EM. Ważnym poziomem wsparcia, na który należy zwrócić uwagę są okolice 4.2250/4.2300. Ewentualne przełamanie tego poziomu otworzy drogę do 4.2000, ale wymaga to mocnych podstaw makro.

USDPLN nieco wyżej, nie poziomie ok. 3.9260. Wczoraj była dosyć spora zmienność „intraday” na USDPLN, powodem był EURUSD, który najpierw dotknął poziom 1.09, (co spowodowało zejście USDPLN poniżej 3.9000), by poźniej po dobrych danych  o koniunkturze w USA zacząć spadać w okolice 1.08. Obecnie EURUSD znajduje się na poziomie ok. 1.0790.

GBPPLN niżej, na  poziomie ok. 4.88. Dzisiaj UK rozpoczyna procedurę wyjścia z UE.

USDCNH stabilnie, na poziomie ok. 6.8730.

Strategie zabezpieczające zerokosztowe (przypadek eksportera) wyceniane niżej w stosunku do  do wczorajszych poziomów. Umocnienie się walut EM w tym PLN, sprawiło ze premia za ryzyko zawarta w strategiach zerokosztowych znacznie się zmniejszyła, powodując gorszą wycenę wyżej wspomnianych strategii.

Nawigator FX


Nawigator FX 28 marca 2017

EURPLN nieco niżej, na poziomie ok. 4.2520. Wczoraj Moody’s podwyższył prognozę PKB dla Polski z poziomu 2.9% r/r do 3.2% r/r. Dobry sentyment wobec EM pomaga złotówce. Jeśli obecny sentyment się utrzyma, to kolejne ważne poziomy do testowania to 4.2250/4.2300

USDPLN stabilnie, nie poziomie ok. 3.9140.  Pozytywne IFO z Nieniec pchnęło EURUSD powyżej 1.0900 tym samym zbliżając parę USDPLN do poziomu 3.9000. Odłożenie głosowania nad poprawkami do reformy służby zdrowia, odwleka w czasie obniżkę podatków w USA, powodując zmniejszenie dochodowości stóp procentowych na rynkach bazowych. Wszystko to powoduje, że możliwe jest dalsze osłabienie dolara w krótkim terminie, a przynajmniej do czasu, kiedy powróci temat wyborów prezydenckich w USA.

GBPPLN stabilnie, na  poziomie ok. 4.9175.

USDCNH stabilnie, na poziomie ok. 6.8700.

Strategie zabezpieczające zerokosztowe (przypadek eksportera) wyceniane niżej w stosunku do  do wczorajszych poziomów. Powodem jest pozytywny sentyment do EM, a co za tym idzie mocniejszy PLN.

Nawigator FX

 


Nawigator FX 27 marca 2017

EURPLN wciąż niżej, na poziomie ok. 4.2620. Odłożenie piątkowego głosowania nad tzw. reformą Obamacare, zmniejszyło póki co presję na wzrost dochodowości obligacji US, co ma również przełożenie na polskie papiery skarbowe i wpłynęło pozytywnie na złotówkę. Przy obecnym sentymencie możliwe są dalsze umocnienia do poziomu 4.25. Umocnienie naszej waluty może powstrzymać publikacja inflacji w tym tygodniu, której odczyt będzie prawdopodobnie po raz kolejny wyższy.

USDPLN niżej na poziomie ok. 3.9300. Odłożenie piątkowego głosowania nad tzw. reformą Obamacare, pchnęło EURUSD w okolice 1.0855. Konsekwencje piątkowego fiaska administracji D.Trump’a mogą zmniejszyć skalę reformy fiskalnej lub ją odłożyć w czasie, gdyż póki co trzeba będzie szukać oszczędności w wydatkach gdzie indziej. Przy dobrych wskaźnikach koniunktury w strefie euro, może to oznaczać przejściową słabość dolara, a tym możemy zobaczyć EURUSD w przedziale 1.09-1.10.

GBPPLN niżej , na  poziomie ok. 4.9375. 29 marca Wielka Brytania oficjalnie ogłosi proces opuszczania UE, co może skutkować dalszym osłabieniem funta.

USDCNH stabilnie, na poziomie ok. 6.8570.

Strategie zabezpieczające zerokosztowe (przypadek eksportera) wyceniane niżej poprzednio. Powodem umocnienia PLN względem EUR, USD i GBP jest odłożenie na czas nieokreślony zmian w tzw. Obamacare, co zmniejszyło presję na wzrost dochodowości amerykańskich papierów  skarbowych, tym samym wspierając EM.

Nawigator FX


Nawigator FX 24 marca 2017

EURPLN nieco niżej, na poziomie ok. 4.2700. Minutes z posiedzenia RPP potwierdzają chęć członków rady do prowadzenia dotychczasowej polityki, aczkolwiek w porównaniu do poprzedniego stenogramu nastąpiła pewna polaryzacja stanowisk odnośnie kształtu przyszłej polityki pieniężnej. Czynnikiem, który należy bacznie śledzić będzie inflacja bazowa.

USDPLN nieco niżej, na poziomie ok. 3.9500. Na dzisiaj przesunięto głosowanie nad poprawkami tzw. Obamacare, toteż  na parze USDPLN niewiele się dzisiaj dzieje.

GBPPLN nieco niżej, na  poziomie ok. 4.9350.

USDCNH stabilnie, na poziomie ok. 6.8750.

Strategie zabezpieczające zerokosztowe (przypadek eksportera) wyceniane niżej niż poprzednio. Powodem jest poprawa sentymentu wobec EM.

Nawigator FX


Nawigator FX 23 marca 2017

EURPLN stabilnie, na poziomie ok. 4.2710. Dzisiaj poznamy sprawozdanie z posiedzenia RPP (tzw.   Minutes), co rzuci nieco więcej światła na podejście poszczególnych członków rady wobec ewentualnego zacieśniania polityki pieniężnej. Dzisiaj również głosowanie w Kongresie odnośnie zmian w reformie służby zdrowia tzw. Obamacare.

USDPLN stabilnie, na poziomie ok. 3.9640. EURUSD na poziomie ok. 1.0800. Rynek czeka na wynik głosowania w Kongresie. Porażka oznaczać może wybicie się EURUSD ponad 1.08 a tym samym niższy USDPLN. Z pewnością jest to czynnik, który spowoduje sporą zmienność na rynku.

GBPPLN stabilnie, na  poziomie ok. 4.9600.

USDCNH stabilnie, na poziomie ok. 6.8730.

Strategie zabezpieczające zerokosztowe (przypadek eksportera) wyceniane bardzo podobnie do wczorajszych poziomów, ewentualne różnie wynikają z niewielkich ruchów kursu spot.

Nawigator FX


Nawigator FX 22 marca 2017

EURPLN nieco wyżej, na poziomie ok. 4.2775. Powodem niewielkiej korekty jest lekkie pogorszenie sentymentu  wobec EM. Przyczyną jest jutrzejsze głosowanie w kongresie nad ograniczeniem Obamacare i brak jednomyślności w tej kwestii wśród kongresmenów. Inną przyczyną może być również wyczerpanie popytu na PLN przed jutrzejszym LTRO2.

USDPLN nieco wyżej, na poziomie 3.9675. EURUSD ciągle wysoko, na poziomie ok. 1.0800. Przegłosowanie zmian nad Obamacare zapewne zwolni nieco presji na USD i ponownie powrócimy w okolice 1.0700.
  
GBPPLN nieco wyżej, na  poziomie ok. 4.9440 .

USDCNH stabilnie, na poziomie ok. 6.8680.

Strategie zabezpieczające zerokosztowe (przypadek eksportera) wyceniane nieco wyżej niż wczoraj, powodem jest wyższy spot, spowodowany gorszym sentymentem wobec EM.

Nawigator FX


Nawigator FX 31 marca 2017

EURPLN niżej, na poziomie ok. 4.2620. Powodem takiej fali pozytywnego sentymentu do EM, a co za tym idzie do  złotego jest zapewne ostatnia aukcja płynności LTRO2 i związane z tym parkowanie kapitału w EM. Kolejną przyczyną jest zapewne wzrost popracia po debacie prezydenckiej we Francji kandydata prosystemowego E.Macrona.

USDPLN niżej, na poziomie ok. 4.9480.  Powodem jest wysoki EURUSD na poziomie ok. 1.0800, spowodowany prawdopodobnie czwartkową aukcją LTRO.

GBPPLN niżej, na  poziomie ok. 4.9200. Brytyjski rząd potwierdził ogłoszenie procedury wyjścia z UE 29 marca 2017r.

USDCNH stabilnie, na poziomie ok. 6.8750.

Strategie zabezpieczające zerokosztowe (przypadek eksportera) wyceniane niżej niż poprzednio. Powodem jest  mocniejszy złoty wobec EUR, USD i GBP spowodowany pozytywnym sentymentem wobec EM.

Nawigator FX


Nawigator FX 17 marca 2017

EURPLN niżej, na poziomie ok. 4.2950. Dobre dane z rynku pracy (wzrost zatrudnienia o 4.6% r/r -najwyżej od 2008r., dynamika płac na poziomie  4% r/r) i pozytywny sentyment wobec EM, wspierają złotego. Możliwe dalsze umocnienie naszej waluty w kierunku 4.28 lub nawet 4.26 w przypadku barku negatywnych wiadomości ze strefy euro.

USDPLN niżej, na poziomie ok. 3.9975. Zdjęcie ryzyka politycznego po wyborach w Holandii, bardziej jastrzębi ECB oraz oddalająca się reforma fiskalna w stanach sprzyjają EUR póki co. Możliwe dalsze wzrosty EURUSD. Przed nami wybory prezydenckie we Francji i to będzie kolejny czynnik ryzyka dla EUR. Warto wykorzystać ten optymizm i zastanowić się na zabezpieczeniem swoich krótkich pozycji w USD. Poziom 3.9750/3.9800 to mocne wsparcie dla kursu i wydaje się nam, że przełamanie jego wymaga mocniejszych danych ze strefy Euro i z Polski.

GBPPLN stabilnie, na  poziomie ok. 4.9450.

USDCNH nieco niżej , na poziomie ok. 6.8870.

Strategie zabezpieczające zerokosztowe (przypadek eksportera) wyceniane bardzo podobnie do wczorajszych poziomów, ewentualne różnie wynikają z niewielkich ruchów kursu spot.

Nawigator FX


Archiwum

ponwtśrczwptsobnie
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
   1234
567891011
12131415161718
262728293031 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       

Kategorie

  • KRS: 0000386709
  • NIP: 781-186-42-93
  • REGON: 301-744-029